Vážený návštevník!

Od 1. júna 2013 máme novú webovú stránku.

Nájdete ju na adrese www.kcmap.sk

Tisztelt látogató!

2013 június 1-től új weboldalunk van.

Megtalálható a www.kcmap.sk cimen

 

Najnovšie správy

V roku 2014 si pripomíname 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny.

01.10.2013 07:40
Pri tejto príležitosti  vedenie Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku sa rozhodlo organizovať dokumentačno-výstavný projekt: Rodinné príbehy z prvej svetovej vojny (pracovný názov).   Cieľom projektu je zmapovanie a digitalizácia dokumentov,...

100 éve tört ki az 1. Világháború

01.10.2013 07:39
Élnek még otthon emlékek a családban? Vannak családi fotóik dokumentumaik, emléktárgyaik?  Vigye be a a lakhelyéhez legközelebbi múzeumba, ahol  lefotózzák és dokumentálják őket. A Szlovák Nemzeti Múzeum - A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma országos méretű gyűjtés és...

Kráľovská Bakchiáda

13.09.2013 10:52
X. Medzibodrožský kultúrny festival pokračuje ďalším podujatím s názvom „Koštovka jesene“. Festival počas svojho trojdňového trvania svojou rôznorodosťou osloví prívržencov mnohých žánrov kultúry a športu zainteresovaním všetkých generácií. Predstaví sa podujatie v duchu...
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
 
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP) bolo zriadené 1. januára 2006 Košickým samosprávnym krajom.

KCMaP je polyfunkčnou kultúrno-vzdelávacou trojzložkovou inštitúciou (osveta, múzeum, knižnica), ktorej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí regiónov Medzibodrožia a Použia. Vytvára podmienky a predpoklady na zachovanie a rozvoj menšinových kultúr, zveľaďuje kultúrne hodnoty Tokajskej oblasti. Uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej a umeleckej činnosti aj v rámci cezhraničnej spolupráce.

Kultúrne centrum je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, prehliadok, výstav, seminárov a slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru.

Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých a mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov vo všetkých žánroch záujmovo-umeleckej činnosti, akými sú: divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, výtvarníctvo, film a fotografia.

Medzi hlavné činnosti KCMaP patria:

  •  medzinárodné festivaly,
  •  prednášky,
  •  tvorivé dielne remesiel,
  •  krajské postupové súťaže,
  •  výstavy výtvarníkov,
  •  vzdelávacie aktivity,
  •  folklórne slávnosti
  •  a podujatia vážnej hudby.

 

Príďte sa o kvalite našich služieb presvedčiť na adresu Boľská 41 , Kráľovský Chlmec . viď Kontakt

Kráľovská Bachiáda

Záznamy: 1 - 9 zo 28
1 | 2 | 3 | 4 >>

Aktuality

Svätomartinský festival - Márton napi LibaGaliba

26.10.2013 10:00
Pozývame Vás na III. Svätomartinský festival 26. októbra 2013 vo Veľkých Trakanoch  so...

Kráľovská bakchiáda - Királyi Bakchiádé

13.09.2013 10:33
Pozývame Vás na "KRÁĽOVSKÚ BAKCHIÁDU" usporiadanú v rámci podujatia "Koštovka...

XI. TOKAJSKÝ FESTIVAL

29.06.2013 15:00
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec  kultúrne zariadenie Košického...

Dni Moldavy a večery kráľov

27.06.2013 15:00
27. - 30. jún 2013 Moldava nad Bodvou

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

17.05.2013 17:00
  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec   kultúrne zariadenie...

VII. POLATORICKÁ JAR

02.05.2013 09:00
  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec kultúrne zariadenie Košického...

Košický mešťan Márai - výstava o živote a tvorbe Sándora Máraiho

26.03.2013 14:00
  Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec   kultúrne zariadenie...

VÝSTAVA STARÝCH FOTIEK O KRÁĽOVSKOM CHLMCI

21.01.2013 11:48
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec  kultúrne zariadenie Košického...

Košice európske hlavné mesto kultúry 2013

17.01.2013 11:30
                ...

Výstava strašiakov

Záznamy: 1 - 3 zo 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>