2007

 

December

Dramatická pedagogika

Termín : 7.-9.12.2007

Miesto : MSD Veľké Kapušany

Tvorivá dielňa - mládež bez drog

Termín : 13.12.2007

Miesto : Stredné školy regiónu

TRIVIUM - Fejlesztés Párbeszéd - medzinárodná konferencia civilov

Termín : 14.12.2007

Miesto : Miskolc /HU/

Vianočný koncert

Termín : 16.12.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Vianočný koncert

Termín : 19.12.2007

Miesto : Veľké Kapušany - koncertná sála

Otvorenie Schengenských hraníc

Termín : 21.12.2007

Miesto : Streda nad Bodrogom

 

November

Dni Zoltána Kodálya - koncert vážnej hudby

Termín : 1.-25.11.2007

Miesto : Región Medzibodrožia a Použia

Terebesi Július - autorská výstava fotografie

Termín : 1.-30.11.2007

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Litera TÚRA - stretnutie literátov

Termín : 8.-9.11.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec, Obce regiónu

Medzinárodná konferencia knihovníkov spojená s metodickým dňom

Termín : 8.-9.11.2007

Miesto : Borša, Sárospatak /HU/, Kráľovský Chlmec, Knižnice

VIII. Egressy Béni - celoslovenský festival divadelníkov

Termín : 15.-18.11.2007

Miesto : Moldava nad Bodvou, MsKS Buzita

Tvorivá dielňa - mládež bez drog

Termín : 15.11.2007

Miesto : Stredné školy regiónu

Doba Istvána Dobóa - muzeologická konferencia

Termín : 16.11.2007

Miesto : Ruska

Dni Istvána Dobóa

Termín : 16.-17.11.2007

Miesto : Ruska

Tvorivá dielňa Adventná

Termín : 28.-29.11.2007

Miesto : Strážne

Exkurzia do knižnice s cieľom spoznať knižnicu

Termín : 28.11.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Exkurzia žiakov do knižnice

Termín : 29.11.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

 

Október

Dezider Horňák /drevár/ - autorská výstava

Termín : 3.10.-3.11.2007

Miesto : Múzeum F. Kazyncziho Sátoraljaújhely /HU/

Tvorivá dielňa - mládež bez drog

Termín : 11.10.2007

Miesto : Stredné školy regiónu

Výtvarny Salón V. ročník - výstava

Termín : 15.10.-5.11.2007

Miesto : Veľké Kapušany - Galéria COPUS

Drogy, alkohol, kriminalita - prednáška, výstava

Termín : 16.10.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Praktický manažment - projektovanie pre mladých

Termín : 19.-20.10.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín, tanečný dom

Termín : 19.10.2007

Miesto : Strážne

Veľkokapušianské folklórne slávnosti

Termín : 26.-28.10.2007

Miesto : Veľké Kapušany

 

September

Csatrangos - festival ľudových hudieb

Termín : 1.-2.9.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

XI. Medzibodrožský festival - folklórny festival ľudových súborov

Termín : 2.9.2007

Miesto : Malý Horeš

Királyfest - festival rockovej hudby

Termín : 4.-5.9.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

II. Putovné pracovné stretnutie

Termín : 6.9.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

V. Medzinárodné stretnutie speváckych zborov

Termín : 10.-15.9.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany

Tvorivá dielňa - mládež bez drog

Termín : 20.9.2007

Miesto : Stredné školy regiónu

Molnár Ján - autorská výstava fotografie

Termín : 21.9.-7.10.2007

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Matyó - výstava Ľudové výšivky

Termín : 21.9.-21.10.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

György Müller /Nemecko/ - autorská výstava drevorezby

Termín : 21.9.-21.10.2007

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec - galéria

Daniela Slezáková - autorská výstava ilustrácie

Termín : 21.9.-21.10.2007

Miesto : Galéria KCMaP

Archeologické nálezy - otvorenie múzea vín

Termín : 21.9.-10.10.2007

Miesto : Múzeum KCMaP

Vinobranecké slávnosti - medzinárodný folklórny festival

Termín : 22.-23.9.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany

Fényes Zemplén - vedomostný kvíz

Termín : 27.9.2007

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

August

I. Mládežnicky tábor výtvarných umení

Termín : 1.-7.8.2007

Miesto : Hatfa

Bogoly Ján - dokumentácia fotografie

Termín : 1.8.-15.9.2007

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Folklórny festival- Folklór v prírode

Termín : 4.-5.8.2007

Miesto : Svinice

Ižkovské slávnosti

Termín : 10.8.2007

Miesto : Ižkovce

Zemplín v zrkadle dejín - konferencia

Termín : 10.8.2007

Miesto : Zemplín

Jozef Vaško - autorská výstava sochy

Termín : 10.8.-10.9.2007

Miesto : Zemplín - Župný dom

Zemplinské leto

Termín : 10.-12.8.2007

Miesto : Zemplín

Sprievajúce Použie - folklórny festival

Termín : 12.8.2007

Miesto : Kapušianské Kľačany

V. Folklórne stretnutie

Termín : 18.-19.8.2007

Miesto : Malý Kamenec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín , tanečný dom

Termín : 25.8.2007

Miesto : Hatfa

 

Júl

Tvorivé dielne - Obecné dni

Termín : 1.7.-31.8.2007

Miesto : Obce regiónu

KiS MaSK školenie pre knihovníkov

Termín : 4.7.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

II. Trma-vrma - tvorivá dielňa na brehu Karče

Termín : 7.7.-14.7.2007

Miesto : Strážne

I. Oborinské rodinné dni

Termín : 7.7.2007

Miesto : Oborín

Celoslovenský festival ľudového umenia maďarskej menšiny

Termín : 7.-8.7.2007

Miesto : Gombaseg

Použský plenér - COPUS ART V. ročník

Termín : 9.-15.7.2007

Miesto : Veľké Kapušany

Juraj Ádám - autorská výstava maľba

Termín : 16.7.-16.8.2007

Miesto : Galéria KCMaP

Plenér TICCE

Termín : 30.7.-7.8.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec, Veľký Kamenec

Festival národnosti SIRÉN

Termín : 21.-22.7.2007

Miesto : Ptrukša

Anna nap - folklórne stretnutie

Termín : 28.-29.7.2007

Miesto : Veľký Kamenec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 30.7.2007

Miesto : Borša

Detský tábor ľudového tanca

Termín : 30.7.-4.8.2007

Miesto : Veľké Trakany

 

Jún

Stretnutie cirkevných zborov

Termín : 3.6.2007

Miesto : Ladmovce

Dunamenti Tavasz - Podunajská jar

Termín : 5.-9.6.2007

Miesto : Dunajská Streda

Tvorivá dielňa - mládež bez drog

Termín : 7.-9.6.2007

Miesto : Stredné školy regiónu

Celoslovenská súťažná prehliadka ľudových skupín a hudieb

Termín : 9.-10.6.2007

Miesto : Želiezovce

Trakanský folklórny festival

Termín : 11.-17.6.2007

Miesto : Veľké Trakany

Jókaiho dni - celoslovenská prehliadka divadelníkov

Termín : 18.-24.6.2007

Miesto : Komárno

Príroda okolo nás - výstava

Termín : 20.6.-20.7.2007

Miesto : Múzeum KCMaP

Živá pozvánka - Tokajský festival

Termín : 26.6.2007

Miesto : Košice, Trebišov, Viničky, Ladmovce, Streda nad Bodrogom

Exkurzia do knižnice s cieľom spoznať knižnicu

Termín : 26.6.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

V. TOKAJSKÝ FESTIVAL

Termín : 29.6.-1.7.2007

Miesto : Borša

Aranykert bábszínház - bábkové divadlo

Termín : 30.6.2007

Miesto : Borša

 

Máj

II. ročník Veľkokapušianskej hudobnej jari

Termín : 1.-13.5.2007

Miesto : Veľké Kapušany, Drahňov, Ruská, Čičarovce

Ferenc György - autorská výstava sochy

Termín : 1.-31.5.2007

Miesto : MsKS Veľké Kapušany - Galéria COPUS

Básnička na každý deň

Termín : 2.5.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

V. Medzinárodný folklórny festival

Termín : 5.5.2007

Miesto : Viničky

Polatorická jar - oblastná súťažná prehliadka detských divadelných skupín

Termín : 9.-10.5.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Mestské kultúrne stredisko

Príroda okolo nás - súťaž /výstava prác/

Termín : 14.5.2007

Miesto : Školy v regióne

Mulatos Romale - medzinárodný rómsky folklórny festival

Termín : 19.5.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 19.5.2007

Miesto : Zatín

Pamätné dni Lászlóa Mécsa

Termín : 19.-21.5.2007

Miesto : Maďarský spoločenský dom

Moja mama je najlepšia

Termín : 22.5.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Školenie bábkárov - dramatická pedagogika

Termín : 25.-26.5.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Divadelná jar 2007 - prehliadka divadelných predstavení

Termín : 26.5.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Mestské kultúrne stredisko

 

Apríl

Pamätné dni Erdélyi Jánosa

Termín : 1.4.2007

Miesto : Veľké Kapušany

Kladenie vencov II. Rákóczi František

Termín : 1.4.2007

Miesto : Borša

Báseň v kresbe - regionálna súťaž

Termín : 2.-30.4.2007

Miesto : Školy regiónu

Szökő Zsolt /Rumunsko/ - autorská výstava maľba

Termín : 12.4.-12.5.2007

Miesto : Galéria KCMaP

Terebesi Július - autorská výstava fotografie

Termín : 14.4.-15.5.2007

Miesto : Múzeum - Mezőkövesd /HU/

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 14.4.2007

Miesto : Čičarovce

Majoros Zoltán - autorská výstava maľba

Termín : 15.4.-31.5.2007

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Burza kníh

Termín : 16.-17.4.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Hráme divadlo - tvorivá dielňa maldých divadelníkov

Termín : 19.-21.4.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 20.4.2007

Miesto : Streda nad Bodrogom

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 21.4.2007

Miesto : Zatín

Polatorická jar - oblastná súťaž detských divadelných súborov v maďarskom jazyku

Termín : 23.4.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Svet minerálov - výstava

Termín : 25.4.-15.6.2007

Miesto : Múzeum KCMaP

Tompa Mihály - celoštátna súťaž

Termín : 26.-28.4.2007

Miesto : Rimavská Sobota

Bíbor piros szép rózsa ... - prehliadka ľudovej piesne

Termín : 27.-28.4.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Tanečný dom - Stávanie mája

Termín : 29.4.2007

Miesto : Veľké Trakany

 

Marec

Výstava kraslíc

Termín : 1.-24.3.2007

Miesto : Múzeum KCMaP

Moja najkrajšia rozprávka - čítanie pre deti základných škôl

Termín : 6.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Beseda o knihe spojená s prečítaním rozprávky a jej rozbor

Termín : 6.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Rozprávkové dopoludnie

Termín : 7.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Organizácia "XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály"

okresné kolo

Termín : 7.-8.3.2007

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec, MsKS Veľké Kapušany

Rozprávkové dopoludnie

Termín : 9.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Otvorenia vyuč. hodina pre základné školy

Termín : 12.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Kulcsár Géza /HU/ - autorská výstava fotografie

Termín : 13.3.-3.4.2007

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Z rozprávky do rozprávky

Termín : 14.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

125. výrocie narodenia Kodály Zoltán - koncert

Termín : 15.3.2007

Miesto : MsKS Veľké Kapušany - Divadelná sála

Adam hľadá ABECEDU - otvorená vyučovacia hodina

Termín : 15.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Tematická prednáška "Jar 1848"

Termín : 15.3.2007

Miesto : MsKS Veľké Kapušany, MsKS Kráľovský Chlmec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 16.3.2007

Miesto : Streda nad Bodrogom

Beseda : Je potrebné čítať

Termín : 16.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Tvorivá dielňa - mládež bez drog

Termín : 16.-18.3.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : 17.3.2007

Miesto : Čičarovce

Beseda : Je potrebné čítať

Termín : 20.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Veľkonočná nálada - tvorivá dielňa

Termín : 20.-31.3.2007

Miesto : Mesta a obce regiónu

Organizácia obvodného kola - Hviezdoslavov Kubín

Termín : 21.3.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Organizácia "XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály"

krajské kolo

Termín : 22.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Otvorená vyučovacia hodina pre základné školy

Termín : 22.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Exkurzia do knižnice

Termín : 22.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Rozprávkové dopoludnie

Termín : 23.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

II. Rákóczi Ferencz - vedomostný kvíz

Termín : 23.3.2007

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

Tompa Mihály - krajská súťaž poézie a prózy v maďarskom jazyku

Termín : 27.3.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Exkurzia žiadov základných škôl do knižnice

Termín : 27.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Beseda : Je potrebné čítať

Termín : 27.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Beseda : Je potrebné čítať

Termín : 29.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

Beseda : Je potrebné čítať

Termín : 29.3.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica

 

Február

Polícia očami detí - okresná súťaž

Termín : 2.2.-20.3.2007

Miesto : Školy regiónu, Regionálne osvetové stredisko Trebišov

Tvorivá dielňa fašiangová

Termín : 3.-16.2.2007

Miesto : Boťany, Strážne

Členovia klubu TICCE - kolektívna výstava maľba

Termín : 7.2.-7.3.2007

Miesto : Múzeum Trebišov - Galéria

Výstava 1956 - fotografie

Termín : 7.-25.2.2007

Miesto : Maďarský spoločenský dom Veľké Kapušany

Medzinárodný seminár - inštitúcie kultúry v Karpatskom Euroregióne

Termín : 15.2.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Stretnutie muzeológov - konferencia

Termín : 27.2.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Organizácia "XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály"

obvodné kolo

Termín : 28.2.2007, 1.3.2007, 6.3.2007

Miesto : Streda nad Bodrogom, Veľké Trakany, Kráľovský Chlmec

 

Január

Novoročný koncert

Termín : 5.1.2007

Miesto : Základná umelecká škola Veľké Kapušany - Koncertná sála

Dialógus 2007 - účasť na konferencií

Termín : 10.-11.1.2007

Miesto : Tiszaújváros /HU/

Novoročný koncert

Termín : 14.1.2007

Miesto : Veľké Trakany

I. Putovné pracovné stretnutie

Termín : 18.1.2007

Miesto : Kráľovský Chlmec

Fazekaš Kristián - autorská výstava maľba

Termín : 21.1.-17.2.2007

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovských Chlmec - Galéria

 

Rok 2007

Knižničné služby

Termín : rok 2007

Miesto : Kráľovský Chlmec - Knižnica