2008

Vysvetlivky:

- okrem plánu

 

December

Výtvarný salón - výstava prác z plenérov

Termín : 1.-31.12.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany

Slávnostné odovzdanie publikácie

Termín : 6.12.2008

Miesto : Sárrétudvari /HU/

Vianočná ozdoba - tvorivá dielňa

Termín : 10.12.2008

Miesto : Veľké Kapušany

Spoločné črty prevencie kriminality

Termín : 10.12.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Recepty starej mamy

Termín : 11.12.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Mikulašské vrece kvízov - Trblietavé rozprávky

Termín : 12.-16.12.2008

Miesto : Múzeum - Knižnica, Domov o.z.

 

November

Rozprávková dopoludnie v spolupráci s MŠ

Termín : 6.11.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Dramatická pedagogika - tvorivá dielňa pre ved. div. súborov

Termín : 7.-9.11.2008

Miesto : Pribeník SOUP

Nositelia tradícií Košického samosprávneho kraja

Termín : 15.11.2008

Miesto : Trebišov

Gaál Mózes slávnosti - medzinárodný seminár /RUM/

Termín : 19.-21.11.2008

Miesto : Baraolt /Rumunsko/

Salón pre milovníkov vína

Termín : 20.11.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Figúrky z kukuričných šupín - výstava

Termín : 20.11.2008

Miesto : Múzeum

Medzinárodná konferencia knihovníkov

Termín : 27.11.2008

Miesto : Nyíregyháza /HU/

Tavaszi szél ... - krajská prehliadka folklórnych súborov

Termín : 29.11.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec

Tavaszi szél ... - celoštátna prehliadka ľudových piesní

Termín : 30.11.2008

Miesto : Bratislava

 

Október

Kolektívna výstava Použie

Termín : 1.-31.10.2008

Miesto : Galéria KCMaP

Beseda s tematikou - Kriminalita a drogová závislosť

Termín : 10.10.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Školenie pre vedúcich folklórnych skupín - Kis kút ...

Termín : 11.10.2008, 7.-8.11.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

VIII. Egressy Béni - celoštátna prehliadka dedinských divadiel

Termín : 13.-16.10.2008

Miesto : Moldava nad Bodvou, Buzita

Slovenský deň - folklórne stretnutie

Termín : 18.10.2008

Miesto : Pálháza /HU/

Medzinárodná konferencia knihovníkov

Termín : 20.-21.10.2008

Miesto : Sárospatak /HU/, Kráľovský Chlmec

Významní Mailáthovci - odhalenie pamätnej tabule

Termín : 20.10.2008

Miesto : Múzeum

Významní Mailáthovci - výstava

Termín : 20.10.2008

Miesto : Múzeum

 

September

Vizen innen - Vizen túl - prehliadka rockových skupín

Termín : 12.9.2008

Miesto : Leles

Medzinárodné stretnutie zborov a speváckych skupín

Termín : 12.-14.9.2008

Miesto : Čóka /Srbsko/

Hudobné dní Použia

Termín : 17.9.-2.10.2008

Miesto : Veľké Kapušany, Drahnňov, Oborín

Svet je aj nebezpečný - beseda s mládežou

Termín : 18.9.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Vinobranecké slávnosti - multikulturálne medzinárodné slávnosti

Termín : 19.-21.9.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec

Fényes Újhely - vedomostná súťaž

Termín : 25.9.2008

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

August

II. Zemplínske kultúrne leto

Termín : 1.-2.8.2008

Miesto : Zemplín

Tiszai Nagy Menyhért - autorská výstava

Termín : 1.8.-30.9.2008

Miesto : Zemplín - Župný dom

Obecné slávnosti Ižkovce

Termín : 2.8.2008

Miesto : Ižkovce

Deň obce Svinice

Termín : 3.8.2008

Miesto : Svinice

Čiarnianská veselica

Termín : 9.8.2008

Miesto : Čierna

Dní obce Budince

Termín : 10.8.2008

Miesto : Budince

Tašnádiho dni

Termín : 10.8.2008

Miesto : Malé Raškovce

Deň obce Ladmoviec

Termín : 17.8.2008

Miesto : Ladmovce

Zemplén 2008 - medzinárodný festival ľudového tanca

Termín : 18.-20.8.2008

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

Uvedenie knihy Juraja Capa - Život v kaštieli

Termín : 22.8.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Csatrangos - festival ľudových hudieb

Termín : 30.8.2008

Miesto : Malý Horeš

Obecné slávnosti Strážne

Termín : 30.8.2008

Miesto : Strážne

Otvorenie domu tradície

Termín : 30.8.2008

Miesto : Dobrá

XII. Medzibodrožský folklórny festival - tradičné folklórne slávnosti

Termín : 31.8.2008

Miesto : Malý Horeš

 

Júl

COPUS ART - plenér mladých výtvarníkov

Termín : 1.-6.7.2008

Miesto : Veľké Kapušany

Tvorivé dielne

Termín : 1.7.-31.8.2008

Miesto : Obce regiónu

Ing. Pavol Takács - autorská výstava

Termín : 3.-28.7.2008

Miesto : Múzeum KCMaP - galéria

Malohorešské obecné slávnosti

Termín : 5.7.2008

Miesto : Malý Horeš

Festival ľudového umenia maďarskej menšiny

Termín : 5.-7.7.2008

Miesto : Gombaseg

Hegyalja fesztival 2008 - medzibodrožský folklórny festival

Termín : 11.-12.7.2008

Miesto : Tokaj /HU/

SIRÉN - festival národnosti

Termín : 13.7.2008

Miesto : Ptrukša

Deň obce Rad

Termín : 13.7.2008

Miesto : Rad

Királyfest - festival rockovej hudby

Termín : 18.-19.7.2008

Miesto : Pribeník

Tábor citarové skupiny

Termín : 19.-26.7.2008

Miesto : Tiszakécske /HU/

Slávnosti ku dňu Any

Termín : 25.-26.7.2008

Miesto : Veľký Kamenec - Amfiteáter

I. Polatorický folklórny festival

Termín : 26.7.2008

Miesto : Boťany

Daloló Ungvidék - Spievajúce Použie - folklórny festival

Termín : 27.7.2008

Miesto : Kapušianske Kľačany

Veselica pri Tise s folklórom

Termín : 27.7.2008

Miesto : Malé Trakany

TICCE - plenér výtvarníkov

Termín : 28.7.-3.8.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec

Tematické besedy : Hrady, kaštieli, kostoly Medzibodrožia a Použia

Termín : 30.7.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Jún

Dunamenti Tavasz - celoštátna prehliadka detských divad. skupín

Termín : 2.-6.6.2008

Miesto : Dunajská Streda

Renesančné dni

Termín : 9.-20.6.2008

Miesto : Veľké Kapušany

Medzinárodné stretnutie speváckych zborov

Termín : 14.-15.6.2008

Miesto : Veľké Kapušany - Mestský úrad

Jókai Napok - Jókaiho dni - celoslovenská prehliadka divadelníkov

Termín : 26.-22.6.2008

Miesto : Komárno

Veľkotrakanské kultúrne dni

Termín : 16.-22.6.2008

Miesto : Veľké Trakany, Streda nad Bodrogom

Folklórne stretnutie mladých rómov

Termín : 20.6.2008

Miesto : Leles

Andrej BAN fotograf - autorská výstava

Termín : 20.6.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec - galéria

Deň obce Bačka

Termín : 21.6.2008

Miesto : Bačka

Mécs László - súťaž recitátorov

Termín : 21.6.2008

Miesto : Centrum Mécs László

Koncert Porozumenia

Termín : 21.6.2008

Miesto : Ruska - Rímskokatolický kostol

AMFO 2008

Termín : 23.6.2008

Miesto : Krajské osvetové stredisko Košice

Renesancia - výstava

Termín : 23.6.2008

Miesto : Borša - Kaštieľ

Živá pozvánka - Tokajský festival

Termín : 26.6.2008

Miesto : Košice Dolná brána

V. TOKAJSKÝ FESTIVAL - V. TOKAJI FESZTIVÁL

Termín : 28.-29.6.2008

Miesto : Borša

Kolektívna výstava - K-ART Košice

Termín : 28.6.-30.7.2008

Miesto : Borša - Kaštieľ

Poľovnícka výstava

Termín : jún - júl

Miesto : Múzeum KCMaP

 

Máj

Vojtech SZABÓ - autorská výstava fotografie

Termín : 1.5.-30.6.2008

Miesto : Múzeum J. Kósa - galéria

Naše obce - výstava

Termín : 1.5.2008

Miesto : Múzeum KCMaP

Košická paleta 2008

Termín : 1.5.2008

Miesto : Krajské osvetové stredisko Košice

Fórum pre menšinové médiá

Termín : 3.5.2008

Miesto : Drahňov, Borša

Nadviazanie spolupráce

Termín : 12.-13.5.2008

Miesto : Užhorod, Berehovo

Medzinárodná klavírna súťaž

Termín : 15.5.2008

Miesto : Základná umelecká škola Veľké Kapušany

Festival cirkevných zborov

Termín : 18.5.2008

Miesto : Ladmovce

Rozprávkové dopoludnie spojené s exkurziou

Termín : 21.5.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Színházi Tavasz - medzibodrožský divadelný festival

Termín : 26.5.-1.6.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chmec

Medzinárodná konferencia knihovníkov

Termín : 28.5.2008

Miesto : Budapest /HU/

Sörfest - stretnutie mladých

Termín : 30.5.2008

Miesto : Leles

Mulatos Romale - krajský festival rómskej kultúry

Termín : 31.5.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec

Malé čierné oči - výstava rómskej mládeže

Termín : 31.5.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec - amfiteáter

 

Apríl

Literárne a hudobné hodiny v literatúre

Termín : 1.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Významné osobnosti v literatúre

Termín : 2.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Organizácia "XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály

krajské kolo

Termín : 2.4.2008

Miesto : Rožňava

Významné osobnosti v literatúre

Termín : 3.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Stretnutie spojená s besedou so spisovateľmi

Termín : 7.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Miesto osvetovej činnosti v tradičnom ľudovom umení

Termín : 9.4.2008

Miesto : Kisgyőr /HU/

Zoltán Majoroš /maliár/ - autorská výstava

Termín : 13.4.-4.5.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec - Galéria

Dejiny - literatúra - knižnica

Termín : 14.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Sárközi Erzsébet /maliarka/ - autorská výstava

Termín : 16.4.-19.5.2008

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Elena Letňanová - klavírny koncert

Termín : 17.4.2008

Miesto : Základná umelecká škola Veľké Kapušany

Výmena skúseností

Termín : 17.-18.4.2008

Miesto : Nowy Targ /PL/

Významné osobnosti v literatúre

Termín : 18.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Jazzový koncert

Termín : 19.4.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Veľké Kapušany

Nakreslí báseň - výtvarná súťaž žiakov

Termín : 22.4.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chmec

Otvorenie múzea Maďarského jazyka

Termín : 23.4.2008

Miesto : Széphalom /HU/

Tompa Mihály - celoštátna súťaž

Termín : 24.-26.4.2008

Miesto : Rimavská Sobota

Divadelný Trebišov - krajská divadelná prehliadka

Termín : 24.4.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Polatorická jar - krajská prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku

Termín : 29.-30.4.2008

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Táncház - Tanečný dom - medzinárodný deň tanca

Termín : 30.4.2008

Miesto : Veľké Trakany, Streda nad Bodrogom

Melodický deň pre knihovníkov

Termín : 30.4.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Marec

Výstava kraslíc

Termín : 1.3.2008

Miesto : Múzeum KCMaP

Vesmír očami detí - súťaž mladých umelcov

Termín : 3.3.-30.3.2008

Miesto : Školy regiónov, Vlastivedné múzeum

Spolu sa nám darí - tvorivá dielňa mladých divadelníkov

Termín : 7.-9.3.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec

Veľkonočné vajíčko - tvorivá dielňa

Termín : 8.3.2008

Miesto : Veľké Kapušany

Medzinárodná konferencia knihovníkov

Termín : 10.-11.3.2008

Miesto : Miskolc /HU/

Kisteleki alkotókör - kolektívna výstava

Termín : 11.3.-11.4.2008

Miesto : Múzeum KCMaP - Galéria

Tematická prednáška "Jar 1848"

Termín : 14.3.2008

Miesto : MsKS Veľké Kapušany, MsKS Kráľovský Chlmec

Rozprávkové dopoludnie

Termín : 17.3.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Organizácia "XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály

oblastné kola

Termín : 18.3.2008

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec, MsKS Veľké Kapušany

Organizácia obvodného kola Hviezdoslavov Kubín

Termín : 18.-19.3.2008

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec, MsKS Veľké Kapušany

Koncert - E. Suchoň

Termín : 20.3.2008

Miesto : ZUŠ Kráľovský Chlmec - koncertná sála

Pamätné dni Erdélyi Jánosa

Termín : 23.3.2008

Miesto : Veľké Kapušany

Andy Gore /maliar/ - autorská výstava

Termín : 26.3.-11.4.2008

Miesto : MsKS Veľké Kapušany - galéria COPUS

Spoznávame knižnicu - exkurzia s besedou

Termín : 27.3.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Dramatická pedagogika - tvorivá dielňa pre vedúcich divadelných súborov

Termín : 28.-30.3.2008

Miesto : Kráľovský Chlmec

Kladenie vencov II. Rákóczi František

Termín : 30.3.2008

Miesto : Borša

II. Rákóczi Ferenc - vedomostná súťaž

Termín : 31.3.2008

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

Knižné novinky - Potreba čítania

Termín : 31.3.2008 

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Február

Polícia očami detí - súťaž v kreslení

Termín : 4.-20.2.2008

Miesto : Školy regiónu, Regionálne osvetové stredisko Trebišov

Exkurzia do knižnice spojená s besedou o knižnici

Termín : 5.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Tajti Eszter - autorská výstava

Termín : 5.2.-15.3.2008

Miesto :  Múzeum KCMaP - Galéria

Medzinárodná výmena - prevencia drogových závislostí a kriminalita

Termín : 12.-13.2.2008

Miesto : Miskolc /HU/

Šikovné ruky - tvorivá dielňa

Termín : 19.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Beseda spojená s rozp. dopol. 180. výr. nar. Pavla Dobšinského

Termín : 21.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Obd. prednáška s lekárom - glutenová enteropatia

Termín : 21.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Spomíname na kráľa Mátyása Hunyadiho - beseda

Termín : 25.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Tvorivá dielňa Práca s korálkami

Termín : 26.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Organizácia "XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály

obvodné kolo

Termín : 27.-28.2.2008

Miesto : Obce regiónu

Výtvarná výchova a kreativita v knižnici

Termín : 28.-29.2.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Január

Dialógus 2008

Termín : 10.-11.1.2008

Miesto : Mezőkövesd /HU/

Zimné radovanky - rozprávkové dopoludnie

Termín : 15.1.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Moja najkrajšia rozprávka - rozprávkové dopoludnie

Termín : 16.1.2008

Miesto : KCMaP - Knižnica

Zabudnuté ľudové remeslá - výstava

Termín : 31.1.2008

Miesto : Múzeum KCMaP

 

ROK 2008

Cyklické školenia pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : rok 2008

Miesto : Obce regiónov

Čierno - biele okuliare - prevencia kriminality mladistvých cyklus vzdel. aktivít

Termín : rok 2008

Miesto : Obce a mestá regiónov