2009

Vysvetlivky:

- okrem plánu

 

December

Burza kníh

Termín : 1.12.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

NAGY Zoltán ENZOE - autorská výstava

Termín : 4. - 31.12.2009

Miesto : Tamási /HU/

Trblietavé rozprávky - rodinný deň

Termín : 11.- 12.12.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

LECZO Zoltán - autorská výstava fotografií

Termín : 15.12.2009

Miesto : Galéria KCMaP

 

November

VÁCZ Sándor /Miskolc - HU/ - autorská výstava fotografií

Termín : 3.- 20.11.2009

Miesto : Galéria KCMaP

Kolektívna výstava z plenérov výtvarníkov MaP

Termín : 5.11.- 31.12.2009

Miesto : Galéria KCMaP

Vízen innen, vízen túl ... - koncert hudobných skupín MaP

Termín : 6.- 8.11.2009

Miesto : Michalovce, Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec

10. výročie vzniku DFS Vánok

Termín : 7.11.2009

Miesto : Veľké Kapušany

VIII. Egressy béni - celošt. prehliadka dedinských divad.

Termín : 12.- 15.11.2009

Miesto : Moldava n/Bodvou, Buzita

Gaál Mózes slávnosti - medzinárodný seminár /RO/

Termín : 13.- 15.11.2009

Miesto : Baraolt /RO/

Vyhľadajme najstaršiu knihu, rozprávku - kvíz

Termín : 26.11.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

HALLOWEEN - strašidelné čítanie pri sviečkách

Termín : 26.11.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Mládež Medzibodrožia - tvorivá dielňa prevencie pre mládež

Termín : 28.- 29.11.2009

Miesto : MSD Veľké Kapušany

TriDiTi - Tri dimenzie Tisy

Termín : 30.11.- 2.12.2009

Miesto : TIC Veľké Kapušany

 

Október

Hudobné dní Použia - festival vážnej hudby

Termín : 2.- 27.10.2009

Miesto : Veľké Kapušany, Ptrukša, Vojany

PICTÚRA - festival amatérskych filmov

Termín : 9.- 11.10.2009

Miesto : Veľké Kapušany, Drahňov

Celoštátne stretnutie citarových skupín

Termín : 10.10.2009

Miesto : Veľké Kapušany

Nadviazanie spolupráce

Termín : 14.10.2009

Miesto : Užhorod, Berehovo /UK/

Prednáška - A. Weisera: István Dobó

Termín : 15.10.2009

Miesto : Ruská

Vyhľadaj a otvor knihu - súťaž, recepty babičky

Termín : 23.10.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Školenie pre folklóristov

Termín : október 2009

Miesto : Streda n/Bodrogom, Zemplín, Zatín

 

September

 Zemplínske historické dní - konferencia

Termín : 4.9.2009

Miesto : Zemplín

Zemplínske kultúrne leto

Termín : 4.-6.9.2009

Miesto : Zemplín

Zbohom koruna - výstava

Termín : 18.9.2009

Miesto : Regionálne múzeum

Fényes Zemplén - vedomostná súťaž

Termín : 24.9.2009

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

August

Prezentácia ľudových remesiel

Termín : 7.-8.8.2009

Miesto : Veľké Kapušany

Dirigentský kurz

Termín : 12.-13.8.2009

Miesto : Veľké Kapušany

Výstava mladých výtvarníkov

Termín : 25.8.2009

Miesto : Kráľovský Chlmec

Királyfest - stretnutie mladých hudobníkov

Termín : 28.-29.8.2009

Miesto : Pribeník

Karpatskye Klymaty - medzinárodný folk. festival

Termín : 28.-30.8.2009

Miesto : Užhorod, Berehovo /UK/

 

Júl

Tvorivé dielne

Termín : 1.7.-31.8.2009

Miesto : Obce regiónov

COPUS ART - plenér

Termín : 6.-10.7.2009

Miesto : Veľké Kapušany

Literárny salón - významné osobnosti M a P

Termín : 7.7.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Otvorenie obecného domu

Termín : 7.7.2009

Miesto : Zatín

Otvorenie obecného domu

Termín : 9.7.2009

Miesto : Poľany

Sirén - festival národnosti

Termín : 12.7.2009

Miesto : Ptrukša

Pamätné dni Istvána Dobóa

Termín : 12.7.2009

Miesto : Ruska

Spievajúce Použie - folklórny festival

Termín : 24.-26.7.2009

Miesto : Kapušianske Kľačany

ASTROPA - kolektívna výstava výtvarníkov

Termín : 29.7.-16.8.2009

Miesto : Victoria, Gozo Malta

 

 

Jún

AMFO 2009

Termín : 1.-30.6.2009

Miesto : Krajské osvetové stredisko Košice

Dunamenti Tavasz

Termín : 2.-5.6.2009

Miesto : Dunajská Streda

Kolektívna výstava TICCE

Termín : 4.6.-31.8.2009

Miesto : Galéria KCMaP

Stretnutie cirkevných speváckych zborov

Termín : 6.6.2009

Miesto : Ladmovce

Jókai Napok - Jókaiho dni - celosl. prehliadka divadelníkov

Termín : 15.-20.6.2009

Miesto : Komárno

Hlas v éteri - výstava

Termín : 15.6.-25.7.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Koncert porozumenia - sviatok hudby

Termín : 21.6.2009

Miesto : Leles

Vesmír - astronomická výstava

Termín : 27.6.2009

Miesto : Borša

VII. Tokajský festival

Termín : 27.-28.6.2009

Miesto : Borša

Obecné dni regiónov Medzibodrožia a Použia

Termín : jún - august 2009

Miesto : 12 obce regiónov

 

Máj

Košická paleta 2009

Termín : 1.-31.5.2009

Miesto : Krajské osvetové stredisko Košice

V. Pamätné dní Lászlóa Mécsa

Termín : 15.-16.5.2009

Miesto : Veľké Kapušany

Bíborpiros szép rózsa ... - oblastná súť. folk. prehliadka

Termín : 16.5.2009

Miesto : Streda nad Bodrogom

Kvíz - literárna súťaž

Termín : 18.5.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Žehličky - etnografická výstava

Termín : 20.5.2009

Miesto : Regionálne múzeum

Medzinárodná konferencia knihovníkov

Termín : 21.5.2009

Miesto : Széphalom /HU/

Divadelná jar

Termín : 25.-31.5.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Mulatos Romale - medzinárodný festival rómskej kultúry

Termín : 30.5.2009

Miesto : Kráľovský Chlmec

 

Apríl

Ungvári Mihály - autorská výstava

Termín : 1.4.2009

Miesto : Vlastivedné múzeum Trebišov

Nakreslí báseň

Termín : 1.-30.4.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kola

Termín : 7.-8.4.2009

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec, MsKS Veľké Kapušany

Výstava výtvarných prác s rozprávkovou tematikou

Termín : 21.4.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Zaujímavosti z ríše zvierat

Termín : 22.4.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Výtvarná paleta 2009

Termín : 23.4.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Tompa Mihály - celoštátna súťaž

Termín : 23.-25.4.2009

Miesto : Rimavská Sobota

Na tej lúke zelenej - krajská súťažná prehliadka DFS

Termín : 24.4.2009

Miesto : Krásna n/Hornádom

Literálny salón Ardemica Zoltán

Termín : 24.4.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Polatorická jar - Latorca Menti Tavasz 

krajská prehliadka detských divadelných súborov v maďarskom jazyku

Termín : 27.-28.4.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Nagy Zoltán Enzoe - autorská výstava fotografií

Termín : 29.4.-31.5.2009

Miesto : Galéria KCMaP

Celoštátna súťaž z poznania biblie

Termín : 30.4.2009

Miesto : Kráľovský Chlmec

Cyklické školenie pre vedúcich folklórnych skupín

Termín : apríl - máj 2009

Miesto : Streda nad Bodrogom, Viničky

 

Marec

Medzinárodná konferencia prevencie drogových závislostí

Termín : 3.3.2009

Miesto : Miskolc /HU/

Workshop koordinátorov prevencie

Termín : 9.3.2009

Miesto : Kráľovský Chlmec

XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály

oblastné kola

Termín : 10.3.2009

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec, MsKS Veľké Kapušany

Buď na NETE - používanie netu celý deň

Termín : 12.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Prváci hľadajú abecedu

Termín : 12.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Najkrašie príbehy ľudských citov

Termín : 13.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Frimmerné Ihnáth Mariann - autorská výstava maliarky /HU/

Termín : 13.3.-3.4.2009

Miesto : Galéria KCMaP

Jarný vietor ... Tavaszi szél ... - súť. prehl. spev. skupín

Termín : 14.3.2009

Miesto : Nenince

LAVOTTA - jubilejný koncert

Termín : 14.3.2009

Miesto : Divadelná sála Sátoraljaújhely /HU/

Prednášky "Jar 1848"

Termín : 15.3.2009

Miesto : Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec

Vojtech Erdélyi - autorská výstava

Termín : 17.3.-15.4.2009

Miesto : MsKS Kráľovský Chlmec, Galéria TICCE

Deň najkrajších slovenských rozprávok

Termín : 19.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Týždeň najkrajších rozprávok

Termín : 19.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Pátrame po knihách P. Dobšinského

Termín : 20.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály

krajské kolo

Termín : 23.3.2009

Miesto : Rožňava

Chvíľa v čarovnom svete rozprávok

Termín : 23.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Burza kníh

Termín : 26.3.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

Rákócziho život - vedomostná súťaž

Termín : 27.3.2009

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

Dramatická pedagogika - tvorivá dielňa pre ved. divad. súb.

Termín : 27.-29.3.2009

Miesto : Kráľovský Chlmec

Pamätné dni János Erdélyiho

Termín : 28.-29.3.2009

Miesto : Veľké Kapušany

Oslavy k 333. výr. narodenia II. Františka Rákócziho

Termín : 29.3.2009

Miesto : Borša

Klavírna súťaž ZUŠ - rok v znamení Josepha Haydna

Termín : 31.3.2009

Miesto : Základná umelecká škola Veľké Kapušany

 

Február

Stretnutie so spisovateľom Zilahy Péter

Termín : 17.2.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Maratón čítania

Termín : 18.2.2009

Miesto : KCMaP - Knižnica

XV. roč. súťaže v prednese prózy a poézie Tompa Mihály

obvodné kolo

Termín : 20.2.2009

Miesto : Somotor, Kráľovský Chlmec

            Biel - 18.2.2009

Fašiangová hitparáda

Termín : 20.2.2009

Miesto : Mestské kultúrne stredisko Kráľovský Chlmec

Výšivky - výstava ľudového umenia

Termín : 27.2.2009

Miesto : Regionálne mzeum

 

Január

Nagy Zoltán Enzoe - autorská výstava

Termín : 1.-31.1.2009

Miesto : Grottamere /Taliansko/

DIALÓGUS 2009

Termín : 15.-16.1.2009

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

Maďarské krajiny

Termín : 20.1.2009

Miesto : Sárospatak /HU/

Deň maďarskej kultúry

Termín : 22.1.2009

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

Seminár prevencie kriminality pre základné školy

Termín : január 2009

Miesto : Veľké Kapušany