2010

December

Trblietavé rozprávky

Termín : 13.12.2010

Miesto : Knižnica pri KCMaP, Kráľovský Chlmec

 

 

Konferencia - Kráľovský Chlmec a okolie

Termín : 11.12.2010

Miesto : Mestské Kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

 

November

Hra je nádherná - výstava

Termín : 09.11.2010

Miesto : Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha, Kráľovský Chlmec

 

Október

Svetlo-pohyb-priestor

Termín : 22.-23.10.2010

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

 

Tavaszi szél ... - krajská súťaž

Termín : 9.10.2010

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

 

Čajové popoludnie pre seniorov

Termín : 15.10.2010

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Hudobné dní Použia - koncerty vážnej hudby

Termín : 2.-22.10.2010

Miesto : Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Veľké Trakany, Streda nad Bodrogom, Krišovská Liesková

 

PICTÚRA 2010 - Festival amatérskych filmov

Termín : 8.- 11.10.2010

Miesto : Veľké Kapušany, Drahňov

 

 

September

Vinobranecké slávnosti

Termín : 24.-26.9.2010

Miesto : Kráľovvský Chlmec

 

Pósa Károly - autorská výstava maliara

Termín : 24.9 - 30.10.2010

Miesto : Galéria KCMaP

 

Medzinárodný kvíz pre žiakov Zemplín

Termín : 23.9.2010

Miesto : Sátoraljaújhely /HU/

 

DIALÓGY I.

Termín : 21.9.2010

Miesto : Miskolc /HU/

 

Čajové popoludnie pre seniorov

Termín : 13.9.2010

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

August

 

XIV. Medzibordožský folklórny festival

Termín : 29.8.2010

Miesto : Malý Horeš

 

Deň obce Viničky

Termín : 28.8.2010

Miesto : Viničky

 

Pred vodou za vodou - stretnutie hudobných skupín MaP

Termín : 20.8.2010

Miesto : Kráľovský Chlmec

 

Výstava mladých umelcov

Termín : 27.8.2010

Miesto : Košice. Felsözsolca /HU/

 

Výšivky Aranygyüszü - Ózd /HU/

Termín : 10.8 - 11.9.2010

Miesto : Galéria KCMaP

 

Júl

 

Dni Anny

Termín : 24.7.2010

Miesto : Veľký Kamenec

 

Ohrid Waves 2010 - Vánok Folklórny festival

Termín : 21.-25.7.2010

Miesto : Ohrid - Macedonia

 

Sirén - festival národnosti

Termín : 17. - 18.7.2010

Miesto : Ptrukša

 

XX. Zemplínske kultúrne leto

Termín : 2.7.2010

Miesto : Zemplín

 

COPUS Art - plenér

Termín : 12. - 16.7.2010

Miesto : Veľké Kapušany

 

Prírodné hodnoty MaP - fotografie Mgr. János Bogoly

Termín : 2.7.2010

Miesto : Zemplín

 

Ekomóda - výstava

Termín : 3. - 4.7.2010

Miesto : Borša

 

Ekologické zmýšlanie v regióne - konferencia

Termín : 2.7.2010

Miesto : Zemplín

 

 

Jún

 VI. Tokajský festival

Termín : 27.6 - 4.7.2010

Miesto : Borša, Ladmovce, Zemplín

 

Rok kresťanskej kultúry - medzinárodné stretnutie spev. zborov

Termín : 27.6.2010

Miesto : Ladmovce

 

KOSTOLY v MaP - výstava obrazov

Termín : 27.6.2010

Miesto : Ladmovce

 

AMFO 2010

Termín : 4.-30.6.2010

Miesto : KOS Košice

 

Mládež Medzibodorožia - prevencia kriminality

Termín : 29.6.2010

Miesto : Borša

 

Obecné dni regiónov MaP - 11 obce regiónov

Termín : jún - august 2010

Miesto : 11 obcí regiónov

 

Prváci v knižnici - beseda

Termín : 17.6.2010

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Moje najmilšie verše

Termín : 8.6.2010

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Moje najmilšie verše

Termín : 6.6.2010

Miesto : KCMaP - Knižnica

 

Svet zvierat a vtákov MaP

Termín : 14.6 - 30.9.2010

Miesto : KCMaP - Múzeum

 

 

Máj