II. HOVORENÉ SLOVO A DIVADLO

 

TERMÍN            PODUJATIE                             MIESTO                      ORGANIZÁTOR

                                                                                                  SPOLUORGANIZÁTOR

 

8.-11.3.2011    XX. roč. súťaže v prednese        Veľký Horeš,                CSEMADOK, KCMaP

                     prózy a poézie Tompa Mihály      Kráľovský Chlmec          ZŠ regiónu

                     obvodné kolá                           Bieľ

17.3.2011        XX. roč. súťaže v prednese        MsKS Kráľ. Chlmec        CSEMADOK

                     prózy a poézie Tompa Mihály      MsKS Veľké Kapušany    MsKS Kráľ. Chlmec, KCMaP,

                     okresné kolá                                                            MsKS Veľké Kapušany

21.3.2011        Hviezdoslavov Kubín                  MsKS Kráľ. Chmec        KCMaP

                     obvodné kolo                                                           MsKS Kráľovský Chlmec

25.3.2011        XIX. roč. súťaže v prednese        Košice                       CSEMADOK

                     prózy a poézie Tompa Mihály                                      KCMaP, ZŠ regiónu

                     krajské kolol

                          

 

III. DIVADLO

 

TERMÍN           PODUJATIE                               MIESTO                    ORGANIZÁTOR

                                                                                                 SPOLUORGANIZÁTOR

 

2.-3.5.2011     Polatorická jar - Latorca Menti     MsKS Kráľ. Chlmec       KCMaP

                     Tavasz                                                                   CSEMADOK o.v.

23-29.5.2011   Divadelný jar - Színházi Tavasz    MsKS Kráľ. Chlmec       Mesto Kráľovský Chlmec

                                                                                                  KCMaP