IX. EDIČNÁ ČINNOSŤ

TERMÍN            PUBLIKÁCIA                                               ORGANIZÁTOR

 

Apríl 2011        Buletín k Polatorickej jari                               KCMaP

Jún 2011         Buletín Tokajského festivalu, plagáty, letáky     KCMaP   

Rok 2011         gróf Mailáth József                                      KCMaP

                     Literárna tvorba - kniha

Rok 2011         Jubilejný Buletín                                          KCMaP

                     5 rokov KCMaP