I. FOLKLÓR A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

 

TERMÍN                PODUJATIE                       MIESTO                    ORGANIZÁTOR

                                                                                              SPOLUORGANIZÁTOR

 

4.6.2011              Bíborpiros szép rózsa -        Kráľovský Chlmec       Csemadok O.V.

                         Oblastné kolo                                                   KCMaP

26.6.2011            IX. Tokajský festival            Borša                       KCMaP

                                                                                              Obec Borša

16.-17.7.2011      Sirén - festival národnosti     Ptrukša                    Obec Ptrukša             

                                                                                              KCMaP

15.-20.8.2011      Zemplínske kultúrne leto       Zemplín                    KCMaP                      

                                                                                              Obec Zemplín 

28.8.2011            XV. Medzibodrožský folk.      Malý Horeš               Csemadok,

                         festival                                                          KCMaP                                 

                                                                                       

16.-18.9.2011      Vinobranecké slávnosti        Kráľovský Chlmec        Mesto Kráľ. Chlmec      

                                                                                              KCMaP

1.-2.10.2011        Dni Istvána Dobóa              Ruska                       Obec, Csemadok m.o.        

                                                                                              KCMaP

Rok 2011             Obecné dni                       Obce M a P                Obec, Csemadok m.o.                     

                                                                                              KCMaP