VIII. Cezhraničná spolupráca

 

TERMÍN                 PODUJATIE                     MIESTO                     ORGANIZÁTOR

                                                                                              SPOLUORGANIZÁTOR

 

13.-14.1.2011        DIALÓGUS 2011               Sátoraljaújhely /HU/     BAZ-Župný ped a osv.inšt.

                                                                                              KCMaP

21.1.2011             Deň maďarskej kultúry      Sátoraljaújhely /HU/     VMK K.L.

                                                                                              KCMaP

Rok 2011              Kultúrna kancelária           Kráľovský Chlmec         KCMaP

                          Karpaty                                                          Kult. org. MR, UA, Ro