Apró Bodrogközi

Kráľovský Chlmec

Tanečná folklórna skupina

 

Skupina bola založená v roku 1980 zo žiakov miestnych základných škôl. V súčasnosti má 15 členov. Zakladateľmi a vedúcimi skupiny sú Ján Nádasdi, Mária Szivolicsová a PaedDr. Gabriela Zvolenská. Pravideľne vystupujú na miestnych a regionálnych podujatiach a sú stálymi účastníkmi celoštátnych folklórnych festivalov a súťaži. Repertoár skupiny tvoria hlavne medzibodrožské ľudové piesne.

 

Najväčšie úspechy: na celoštátnom šúťaži zaradenie do zlatého pásma.

 

Prezentovali :

  • Česká republika :

      - Rakovník   

  • Slovenská republika :  

     - Dunajská Streda

     - Želiezovce

     - Senec

     - Košice

     - Trebišov

  • Maďarská republika :

     - Budapešť

     - Ferencváros

     - Tabán

     - Nyíregyháza

     - Kisvárda

 

Kontakt :  Ján Nádasdi, 077 01 Kráľovský Chlmec

Tel. č. : 0915/939319