Cserfaág

Čierna

Spevácky zbor

 

Spevácky zbor bol založený v roku 2003 pri MO Csemadoku a v súčasnosti má 12 členov. Sú pravidelnými účastníkmi miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí.

 

Repertoár speváckeho zboru tvoria svetské a cirkevné zborové diela.

 

Vedúcou zboru je Valéria Fedičová a umeleckou vedúcou Lídia Soltészová.

 

Kontakt :  Valéria Fedičová, 076 43 Čierna

Tel. č. : 056/6281960

Mobil : 0905/392942