Emmánuel

Veľké Trakany

Cirkevná hudobná skupina

 

Cirkevná hudobná skupina bola založená v roku 1997. V súčasnosti má 10 členov.

 

Ich repertoár tvoria náboženské piesne a zhudobnené básne, ktoré sú prednesené formou chóru s hudobným doprovodom.

 

V roku 2006 vydali CD nosič s názvom "Raduje sa moje srdce".

 

Kontakt :  Erika Pribéková, 076 42 Malé Trakany

Mobil : 0915/990091