Latoričan

Veľké Kapušany

Miešaný spevácky zbor

 

Miešaný spevácky zbor Latoričan bol založený v roku 1996. V zbore je 23 stálych členov.

 

Počiatočný repertoár pozostával z ľudových piesní s dvojhlasnou úpravou, ale postupne sa rozšíril o trojhlasné spracovanie. Okrem ľudových piesní má zbor vo svojom repertoári aj piesne s vianočnou a cirkevnou tematikou a sú v nej zastúpené aj autorské piesne a piesne s národnou tematikou.

 

Pravidelne vystupujú na domácich kultúrnych podujatiach, ale viackrát reprezentovali región i v zahraničí.

 

V roku 2004 vydali svoje prvé CD.

 

Vedúcou zboru je Ingrid Tóthová a predsedom Ján Štenko.

 

Kontakt : Ingrid Tóthová, 079 01 Veľké Kapušany

Mobil : 0905/585502