Miešaný spevácky zbor Jánosa Erdélyiho

Veľké Kapušany

 

Miešaný spevácky zbor vo Veľkých Kapušanoch bol založený v roku 1996. V súčasnej dobe má 25 členov. Od svojho vzniku sú stálymi účastníkmi regionálnych kultúrnych podujatí a ako členovia spolku speváckych zborov Seprődi János viackrát reprezentovali náš región aj v zahraničí.

 

V roku 2006 za svoju činnosť obdržali vyznamenanie "PRO URBE" a vydali aj prvé CD pod názvom "Tavasz dal".

 

Vo Veľkých Kapušanoch päťkrát organizovali medzinárodný festival speváckych zborov.

 

Ich repertoár tvoria spracované zborové diela.

 

Vedúcou zboru je Mgr. Malvína Baloghová Domonkošová.

 

Kontakt :  Mgr. Malvína Baloghová, 079 01 Veľké Kapušany

Tel. č. : 056/6388034

e-mail : baloghnedm@zoznam.sk