Napsugár

Borša

Detská folklórna skupina

 

Detská folklórna skupina bola založená v roku 2004 a pracuje pri Základnej umeleckej škole v Sárospataku (MR). V súčasnej dobe má 25 členov.

 

Repertoár skupiny tvoria ľudové tance a spevy z Medzibodrožia a Sedmohradska.

 

Vedúcim a choreografom skupiny je Csaba Darmos.

 

Kontakt : Obecný úrad Borša, 076 32 Borša

Tel. č. : 056/6792213