Őszi Rózsák

Vojka

Spevácka folklórna skupina

 

Spevácka skupina bola založená v roku 2005 pri MO Csemadoku a v súčasnej dobe má 9 členov. Viackrát vystúpili na miestnych a regionálnych kultúrnych podujatiach, ale vystúpili už aj v zahraničí.

 

Vo svojom repertoári sa skupina snaží o zachovanie starých zvyklostí a tradícií našich predkov a odovzdať ich mladej generácie.

 

Vedúcou skupiny je Viola Orgovánová.

 

Kontakt :  Viola Orgovánová, 076 83 Vojka

Tel. č. : 056/6394492