Ptrukšiansky spevokol

Ptrukša

 

Ptrukšiansky spevokol bol založený v decembri 1957 a vrchol svojho úspechu dosiahol v šesťdesiatych rokoch.

 

V tomto období sa popri speve venovali aj ľudovým tancom.

 

Po úspehoch na folklórnom festivale v Želiezovcach sa stali uznávaným aj v celoštátnom meradle.

 

V súčasnosti má spevokol 15 členov a je v štádiu znovuzrodenia.

 

V prvom rade je stálym účastníkom podujatí usporadúvaných obcami Použia. Spoločným menovateľom členov je ich láska k ľudovým piesňam tohto regiónu. Ich štýl prednesu je originálny - za najcennejšie považujú pôvodné čisté znenie piesne.

 

Kontakt : Ján Demes, 076 77 Ptrukša

Tel. č. : 056/6380324