Tisza

Veľké Trakany

Spevokol

 

Spevokol založený v roku 1984 v súčasnej dobe má 18 členov. Sú stálymi účastníkmi kultúrneho diania Medzibodrožia a Použia.

 

Viackrát vystúpili v Gombaseku a sú pravidelnými hosťami zahraničných podujatí. Na celoštátnych festivaloch boli trikrát zaradení do zlatého pásma, naposledy v roku 2007.

 

Repertoár spevokolu tvoria najmä miestne a regionálne ľudové piesne, ale prezentujú piesne aj iných regiónov.

 

Vedúcim spevokolu je Mgr. Ladislav Csonka, organizačný vedúci József Kopasz.

 

Kontakt :  Mgr. Ladislav Csonka, 076 42 Veľké Trakany

Tel. č. : 056/6355023

Mobil : 0907/667341