Ženská spevácka folklórna skupina

Malý Horeš

 

Ženská spevácka skupina bola založená v roku 1998 a v súčasnosti má 12 členov.

 

V rokoch 2001 a 2005 boli účastníkmi celoslovenského kola ľudových piesní "Bíborpiros szép rózsa". Vystúpili v Gombaseku a aj v zahraničí. Sú stálymi účastníkmi miestnych a regionálnych kultúrnych podujatí.

 

Repertoár skupiny tvoria najmä ľudové piesne Medzibodrožia, ale prezentujú aj piesne iných regiónov.

 

Vedúcou skupiny je Dr. Ildikó Paholicsová.

 

Kontakt : Dr. Ildikó Paholicsová, 076 52 Malý Horeš

Tel. č. : 056/6397279