V roku 2014 si pripomíname 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny.

01.10.2013 07:40

Pri tejto príležitosti  vedenie Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku sa rozhodlo organizovať dokumentačno-výstavný projekt: Rodinné príbehy z prvej svetovej vojny (pracovný názov).  

Cieľom projektu je zmapovanie a digitalizácia dokumentov, fotografií, pamiatkových predmetov, ako aj dokumentovanie lokálnych, rodinných príbehov /oral history/ z obdobia  1. svetovej vojny na území južného Slovenska. Výsledky výskumu budú prezentované v roku 2014 vo forme modernej putovnej výstavy a  online databázy s interaktívnou mapou na internete. 

Ak  vlastníte dobové dokumenty, alebo máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám na kcmap.kralovskychlmec@gmail.com