Košický mešťan Márai - výstava o živote a tvorbe Sándora Máraiho

26.03.2013 14:00

 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec

  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

 

 

Pozvánka

Márai plagát.pdf

 Košický mešťan Márai

výstava o živote a tvorbe

Sándora Máraiho

Pod záštitou prof. MÉSZÁROS Alajos, PhD.

poslanec Európskeho parlamentu

 

 

 

 Termín:

Otvorenie výstavy:

26. marec 2013 (utorok)

 

14.00 hod.

Výstava je otvorená do 30. apríla 2013.

  

Miesto:

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha

 Kráľovský Chlmec, Ul. Jozefa Mailátha č. 2