Medzibodrožie a Použie

 

Dve malé krajinné jednotky - mikroregióny - Medzibodrožie a Použie, sa nachádzajú v juhovýchodnom cípe Slovenskej republiky, na trojhraničí s Maďarskom a Ukrajinou.

 

Medzibodrožie

možno vymedziť od juhu štátnou hranicou, kde susedí s Maďarskom, z východu štátnou hranicou s Ukrajinou. Prirodzené hranice má na severe a to rieku Latorica, ktorá ju delí od susedného Použia, ako aj na severozápade takúto hranicu predstavuje rieka Bodrog. Z hľadiska etnickej skladby a územno-správnych tradícií však tradične k Medzibodrožiu sa priraďuje 6 obcí bývalého Kráľovskochlmeckého okresu na pravom brehu rieky Bodrog. Povrch územia je prevažne rovinatý, avšak spestruje ju skupina troch vyvýšenín sopečného pôvodu, ako aj pieskové duny. Medzibodrožie je veľmi bohaté na originálne prírodné hodnoty o čom svedčí skutočnosť, že severná tretina územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Latorica, sú tu dve Ramsarské územia, 3 národné prírodné rezervácie, 8 prírodných rezervácií, 7 území NATURA 2000 a takmer celé patrí do Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.

 

Medzibodrožia od 11. storočia patrilo  do Zemplínskej župy v rámci Uhorského kráľovstva až do roku 1918, kedy sa stala súčasťou Česko-slovenskej republiky. Z územno-správneho hľadiska až do roku 1960 bola súčasťou okresu Kráľovský Chlmec, neskôr okresu Trebišov. V súčasnosti patrí do obvodu Trebišov v rámci Košického samosprávneho kraja. V mikroregióne je 34 obcí s počtom obyvateľov 40 tisíc.

 

Použie

 je z východu ohraničené ukrajinskou hranicou, na juh riekou Latoricou, na sever riekou Uh a na západe riekou Ondava. Povrch je prevažne rovinatý, spestrený pieskovými dunami a sprašovými pokrovmi. O bohatstve prírodných hodnôt svedčí, že južná pätina patrí do Chránenej krajinnej oblasti Latorica, je tu jedno Ramsarské územie, 5 území NATURA 2000 a južná časť patrí do Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.

 

Východná časť súčasného Použia od 11. storočia patrila do žuby Uh, západná časť do župy Zemplín. Po roku 1918 bola súčasťou okresu Veľké Kapušany, od roku 1960 okresu Trebišov. V súčasnosti patrí do obvodu Michalovce v rámci Košického samosprávneho kraja. V mikroregióne je 16 obcí s počtom obyvateľov 18 tisíc.