Bačka

 

Rozloha : 957 ha

Počet obyvateľov : 600 /2001/

Prvá písomná zmienka : v roku 1214

 

Starosta : László Kosztyu

Adresa úradu : Obec Bačka

                            Ul. Hlavná č. 130

                          076 84 p. Leles

 Tel.: +42156/6282250

E-mail: obecbacka@stonline.sk

Web: www.backa.ocu.sk

 

Stručná charakteristika:

    Obec Bačka leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, na severovýchod od Kráľovského Chlmca, medzi obcami Leles a Boťany. Jej severovýchodnú časť zaberá niva Latorice s prevažne lužnými lesmi, kde sú vhodné miesta pre vodnú turistiku a rybolov.

 

Kultúrno-historické pamiatky:

  • rímskokatolický kostol zasvätený Panny Márie pôvodne gotický z polovice 15. storočia, v 18. storočí zbarokizovaný vo svätyni môžeme aj dnes vidieť erb Báthoryovcov
  • klasicistická kúria z konca 18. storočia, upravená v 2. polovici 19. storočia.