Boľ

Rozloha : 1260 ha

Počet obyvateľov : 730 /2001/

Prvá písomná zmienka : v roku 1221

 

Starosta : Pavol Bačo

Adresa úradu : Obec Boľ

                     Ul. Hlavná 216

                     076 35  Boľ

Tel.: +42156/6282310

E-mail: ocu.bol@gmail.com

Web: www.bol.ocu.sk

 

Stručná charakteristika:

    Obec Boľ leží 4 km severozápadne od Kráľovského Chlmca blízko rieky Latorica, ktorá upúta pozornosť svojou prírodou. Na jeho území sa nachádza chránená krajinná oblasť Latorica a NATURA. V mŕtvych a odpojených ramenách Latorice sú vhodné podmienky pre existenciu vodných rastlinných spoločenstiev. V katastri obce je štátna prírodná rezervácia rašelinisko Boľ v mŕtvom ramene Bodrogu so vzácnym jelšovým a močiarnym spoločenstvom.

 

Kultúrno-historické pamiatky:

  • rímskokatolícky kostol Sv. Mikuláša, pôvodne románsky z 2. polovice 13. storočia, ktorý bol v roku 1828 klasicisticky obnovený s novou klenbou.