Borša

Rozloha : 954 ha

Počet obyvateľov : 1298 /2001/

Prvá písomná zmienka : v roku 1221

 

Starosta : Mária Kováčová

Adresa úradu : Obec Borša

                                Ul. Ružová č. 188/2

                         076 32  Borša

 Tel.: +42156/6792213

E-mai l: obecborsa@dornet.sk

Web : www.obecborsa.szm.sk

 

Stručná charakteristika:

    Obec Borša leží na juhu Východoslovenskej nížiny, na pravom brehu dnešného koryta rieky Bodrog, na hranici Tokajskej vinohradníckej oblasti, juhozápadne od Zemplínskych vrchov. V blízkosti Borše nachádzame Územie európskeho významu "Lesík pri Borši" (NATURA 2000), ktorých chráni zachovalé lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy s najcennejšími zoologickými druhmi.

 

Kultúrno-historické pamiatky:

  • hradný renesančný kaštieľ z polovice 16. storočia, postavený na starších základoch pôvodného vodného hradu, podstatne upravený v rokoch 1939 - 1943, pôdorys v tvare písmena L, resp. s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskych častí, v tvare nepravidelného písmena U s nárožnou štvorcovou hranolovou baštou. 27. marca 1676 sa v tomto kaštieli narodil František Rákoczi II. - vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. V areáli sa nachádza jeho bronzová busta. V kaštieli dnes pôsobí etnografická expozícia s pamätným izbami Rákocziho.
  • reformovaný pôvodne románsky kostol z polovice 13. storočia, upravený začiatkom 16. storočia a v roku 1936
  • rímskokatolícky kostol z roku 1936
  • gréckokatolícky kostol z roku 2003

Služby

Kaštieľ Františka Rákocziho II.

Adresa : Ružová ulica, Borša

  • hradný renesančný kaštieľ z polovice 16. storočia, postavený na starších základoch pôvodného vodného hradu, podstatne upravený v rokoch 1939 - 1943, pôdorys v tvare písmena L, resp. s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskych častí, v tvare nepravidelného písmena U s nárožnou štvorcovou hranolovou baštou. 27. marca 1676 sa v tomto kaštieli narodil František Rákoczi II. - vodca posledného protihabsburského stavovského povstania. V areáli sa nachádza jeho bronzová busta. V kaštieli dnes pôsobí etnografická expozícia s pamätnými izbami Rákocziho.

Otváracia doba :

Utorok - Nedeľa : 9.00 - 17.00 hod.

Vstupné : 2,00 €

              1,00 € - deti do 18 rokov, dôchodcovia (možnosť platiť aj v maďarskej mene)

Prístup : v smere Slovenské Nové Mesto - Kráľovský Chlmec pri obci Borša zabočiť doprava, prístup je možný autom až k objektu

Kontakt : Štefan Kázmér

             Ul. Rákocziho 401/34

             tel.: 00421 918 551 870

Doplnkové služby :

Obec ponúka osobnú prepravu mikrobusom /15 osôb/: - školské zájazdy

                                                                        - podnikové zájazdy,

                                                                        - súkromné jednodňové aj týždenné výlety aj do zahraničia.

Poplatok za užívanie mikrobusu : za 1 km - 0,59 €