XII. ÚSEK REGIONÁLNEJ MUZEÁLNEJ EXPOZÍCIE J. MAILÁTHA

TERMÍN             PODUJATIE                             MIESTO                      ORGANIZÁTOR

                                                                                                  SPOLUORGANIZÁTOR

 

18.2.2011          Fašiang - hudobný večierok       KCMaP - Múzeum vína    KCMaP

27.3.2011          Svetový deň divadla                KCMaP - Múzeum           KCMaP

                       bábkové divadlo

2.5.2011           Karneválové masky - výstava    KCMaP - Múzeum           KCMaP

18.5.2011         Noc múzeí - svetový deň

                      múzeí - deň otvorených dverí     KCMaP - Múzeum           KCMaP

26.6.2011         Rákóczi a jeho doba - výstava   Borša                           KCMaP

                                                                                                    Sárospatak - Múzeum

5.9.2011           Živá minulosť - výstava            KCMaP - Múzeum           KCMaP

                                                                                                    Nagyrozvány

21.10.2011       Svetový deň zeme - premiet.     KCMaP - Múzeum           ZŠ + SŠ

                      filmov, prednáška                   

13.11.2011       Ľudové hudobné nástroje          KCMaP - Múzeum          

                      výstava

14.12.2011       Hviezda Betlehema - vianočné   KCMaP - Múzeum            ZŠ + SŠ

                      prekvapenie - výstava