XI. ÚSEK KNIŽNICE

TERMÍN                 PODUJATIE                        MIESTO                  ORGANIZÁTOR

                                                                                              SPOLUORGANIZÁTOR

 

11.3.2011             Maratón čítania                   KCMaP - Knižnica     Knižnica 

                                                                                              ZŠ + občania

17.3.2011             Kurz výpočtovej tech.          KCMaP - Knižnica     Knižnica 

                          - zdarma                                                        ZŠ

Marec-december   Burza kníh                           KCMaP - Knižnica     Knižnica                        

18.5.2011            KLUB SENIOROV                   KCMaP - Knižnica     Knižnica 

                         stret. členov klubu                                           Dôchodcovia

7.6.2011             Literárny salón - slávn.          KCMaP - Knižnica     Knižnica 

                        uvítanie knihy Evy Bodnárovej                             ZŠ, Gymnázium

22.6.2011           KLUB mladých výtvarníkov      KCMaP - Knižnica     Knižnica 

                        grafikov, fotografov                                          Klub mladých výtvar.

1.7.2011            Literárny park pri knižn.          KCMaP - Knižnica     Knižnica 

                        Burza kníh, deň poézie a prózy

7.10.2011           AKADEMIA RODIČOV              KCMaP - Knižnica     Knižnica

                        prednáška s det. lekárkou                                  mamičky

9.12.2011           Trblietavé rozprávky             KCMaP - Knižnica     Knižnica

                                                                                            mamičky