REGIONÁLNA KNIŽNICA

 

 
 
  Regionálna knižnica je verejnou inštitúciou pre regióny Medzibodrožia a Použia.
  Knižnica zabezpečuje v oblasti informačno-knižničnej činnosti budovanie
  univerzálneho knižničného fondu vrátane dokumentov miestneho a regionálneho
  významu, realizuje kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s poslaním knižnice.
 
 
 
  Fond knižnice tvorí : 
  - odborná,
  - náučná a krásna literatúra pre dospelých aj deti,
  - literatúra z odborov hudby a umenia,
  - iné špeciálne nosiče informácií.
 
Knižné jednotky sú v jazyku slovenskom, maďarskom, českom, anglickom.
   
Knižničné služby:
  • informačné a výpožičné služby verejnosti,
  • verejné čítania pre žiakov ZŠ a handicapované deti,
  • hodiny etickej a estetickej výchovy,
  • besedy so spisovateľmi a ilustrátormi,
  • prednášky s odbornými lektormi,
  • výstavy,
  • internetové služby.