História

    V meste knižnica pôsobí od 60-tých rokov. Avšak prvé záznamy o knižničných jednotkách sa datujú od roku 1977. Knižnica prešla rôznymi zmenami a jej sídlo sa často menilo. Striedavo pôsobila pod vedením Mesta a pod vedením Mestského kultúrneho strediska. V súčasnej dobe pôsobí pod vedením Kultúrneho centrum Medzibodrožia a Použia - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v Kráľovskom Chlmci schváľeným Košickým samosprávnym krajom.

    Je samotnou regionálnou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti v obvode Medzibodrožia a Použia. Slúži pre jednotlivých obyvateľov obcí v rámci Medzibodrožia v počte 34 obcí a v obvode Použia 17 obcí, s celkovým počtom obyvateľov okolo 39 tisíc.

    Z klasickej knižnice vznikom a zriaďovaním Kultúrneho centrum Medzibodrožia a Použia sa pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu.

 

Sídlo Regionálnej knižnice sa náchadza v eklektickej  budove na UL. Hlavná č. 72 v centre mesta Kráľovský Chlmec.

 

    Jej knižný fond tvorí takmer 29 200 kníh. Je budovaný univerzálnym spôsobom tak, aby si v ňom všetky vekové, profesijné i sociálne skupiny používateľov našli to, čo potrebujú.

    Knižnično-informačný fond knižnice tvoria knihy, regionálna tlač, periodiká, audiovizuálne dokumenty a katalógy.

    Regionálna knižnica v Kráľovskom Chlmci rozvíja spoluprácu so všetkými školami v meste. Záujem o spoluprácu majú aj niektoré školy z okolitých dedín.

    Organizuje rôzne podujatia ako sú exkurzie, besedy o prečítaných knihách, rozprávkové dopoludnia a popoludnia.

    Knižnica zabezpečuje slobodný príspup k informáciám, uspokojuje kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby ľudí a tým podporuje ich celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.