REGIONÁLNA MUZEÁLNA EXPOZÍCIA JOZEFA MAILÁTHA

 

                       
                       
 
 
 
Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha - hlavným poslaním je cieľavedomé
zhromažďovanie historických dokumentov a exponátov za účelom ochrany, využívanie
a sprístupňovanie hmotných dokumentov v regione. V rámci svojej špecializácie sa
zameriava na národopisné dejiny obyvateľov Medzibodrožia a Použia, vrátane
dejín ľudových tradícií.