Kontakty

Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha

Ul. J. Majlátha č. 2

077 01   Kráľovský Chlmec

 

Tel.č .:     +421 (056) 6321845

Fax :        +421 (056) 6321620

E-mail :     muzeum.kcmap@gmail.com

Web:        www.kcmap.lepsiweb.sk

 

Kontaktná osoba :  

PaedDr. Gabriela Zvolenská - riaditeľka

Annamária Csoma - muzeológ