V. VÝSTAVY GALÉRIÍ REGIONÁLNEHO MUZEÁLNEJ EXPOZÍCIE  J. MAILÁTHA

 

TERMÍN                        PODUJATIE                         MIESTO                 ORGANIZÁTOR

                                                                                                     SPOLUORG.

 

11.2.2011                    Kostoly Medzibodr.  a           Galéria   KCMaP         KCMaP

                                 Použia - výstava fotogr.       

2.3.2011                     Zajácz Tamás                     Galéria  KCMaP          KCMaP 

                                 Autorská výstava                    

4.4.2011                     Attila Kocsis                        Galéria  KCMaP          KCMaP

                                Výstava poštových známok    

2.-31.5.2011               Mgr. Ján Bogoly                    Galéria  KCMaP          KCMaP  

                                Autorská výstava fotografií

16.9. - 30.10.2011       Kiss Béla  - autorská              Galéria  KCMaP          KCMaP 

                                výstava maliara 

2.11.2011                   Ladislav Tamás                     Galéria  KCMaP          KCMaP

                                Autorská výstava maliara

2.-31.12.2011             Kolektívna výstava                Galéria  KCMaP          KCMaP

                                z plenérov                                                         MsKS V. Kapušany