IV. VÝTVARNÍCTVO, FOTOGRAFIA A FILM

 

TERMÍN                 PODUJATIE                  MIESTO                      ORGANIZÁTOR  

                                                                                            SPOLUORGANIZÁTOR

 

5 - 15.4.2011        Výtvarná paleta 2011     MsKS Kráľ. Chlmec        KCMaP, ROS TV

                                                                                            TICCE, n.o.

2.5.2011               Nakresli báseň-súťaž      MsKS Kráľ. Chlmec        KCMaP, TICCE n.o.

                                                                                            Školy MaP 

1.-30.6.2011         AMFO 2011                  KC KSK Košice              KC KSK Košice

                                                                                            KCMaP

12.-16.7.2011       COPUS Art - plenér        Veľké Kapušany            KCMaP, MsKS V.K.

8.-10.10.2011       PICTÚRA                      Veľké Kapušany            Maslomedia, n.o.

                          Fest.amat.filmov           Drahňov                      KCMaP

7.-30.11.2011       Újbor szalon                 MsKS Kráľ. Chlmec         KCMaP, TICCE n.o.    

                          výstava z plenérov MaP