VI. VZDELÁVANIE

TERMÍN              PODUJATIE                         MIESTO                  ORGANIZÁTOR

                                                                                            SPOLUORGANIZÁTOR

 

25.3.2011           Medzinárodný kvíz SŠ          Sátoraljaújhely /HU/   Városvédö Egy. Sátoraljaújhely     

                        Rákóczi a jeho doba                                          KCMaP, Csemadok

19.-20.5.2011     Dramatická pedagogika         Veľké Kapušany         KCMaP

                       tvorivá dielňa pre div. súb.

12.10.2011         Medzinár. kvíz pre žiakov      Sátoraljaújhely /HU/   Városvédö egy. Sátoraljaújhely

                        Zemplín                                                          KCMaP

24.-25.11.2011   Čaro slova - seminár            Pribeník SOUP           KCMaP

                        umeleckého prednesu

Rok 2011            Cyklické škol. pre vedúcich  Obce regiónov           KCMaP

                        folk. a spev. skupín                                          Obecné úrady

Rok 2011            Tvorivé dielne                   Obce regiónov           KCMaP  

                                                                                           Obecné úrady